Política de privacitat

ANFIGRAF, SL garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat d’ANFIGRAF, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció d’aquests. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada acabada la finalitat per a la qual van ser recaptades.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ANFIGRAF, SL amb domicili en C/ GARBÍ 10. POLÍGON RIAMBAU, 25300 TÀRREGA, LLEIDA, o a l’adreça de correu electrònic ANFIGRAF@ANFIGRAF.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a exercitar els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ANFIGRAF, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per ANFIGRAF, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: ANFIGRAF, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, ANFIGRAF, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què ANFIGRAF, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

Acceptació de la Política de privacitat

En compliment del que s’estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de ANFIGRAF, SL amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

L’informem que les dades que ens faciliti seran tractades de manera lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d’aquesdes, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en alguna de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

L’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de manera presencial a les oficines d’ANFIGRAF, SL, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/ GARBÍ 10. POLÍGON RIAMBAU, 25300 TÀRREGA, LLEIDA, o correu electrònic ANFIGRAF@ANFIGRAF.COM.

Anar al formulari de contacte

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Vale la pena señalar que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que podemos ofrecer.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Esta web utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestra web. Si quiere más información consulte nuestra política de cookies